การฝึกอบรม

 1. พนักงานแม่บ้านทุกคนต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติตามกำหนดเวลา
 2. พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบัตตามเกณฑที่กำหนด

       

กระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ

ถือเป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังตั้งแต่การสรรหาอบรมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ทำให้การบริการของบริษัทมีมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (customer satisfaction)
   

หลักสูตรที่ฝึกอบรม

 1. งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
 2. หลักมนุษย์สัมพันธ์
 3. จิตวิทยา ในงานบริการ
 4. การใช้น้ำยา ชนิดต่าง ๆ ในการทำความสะอาด
 5. ชนิดของพื้น ผนังสุขภัณฑ์
 6. วิธีการทำความสะอาดต่าง ๆ
 7. การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ทำความสะอาด
 8. การป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
 9. การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

 

การตรวจสอบคุณภาพ

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ
 2. รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง
 3. ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข

Visitors: 116,065