เกี่ยวกับเรา

 

 

 

บริหารงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญและนักวิชาการให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  โดยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ  รักงานบริการมีการอบรมบุคลากรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานจากส่วนกลางเข้าทำการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  มีหน่วยปฏิบัติการเข้า พบลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบงาน มีลูกค้าสัมพันธ์คอยติดต่อประสานกับลูกค้าเพื่อขอทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

 

 

 


Visitors: 65,726